Turistická nabídka v Kašperských Horách

Hrad Kašperk www.kasperk.cz

Muzeum české hračky  tel.+720731510734

Muzeum historických motocyklů tel.+606737041

Muzeum Šumavy a Galerie tel.+420376582226 , +420376528850 

Komentované prohlídky - Městský okruh a prohlídka kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny   viz.novinky

Informační středisko a SEV Národního parku Šumava tel.+420376582734

Šumavské lázně www.sumavskelazne.cz

Naučné stezky a vycházkové okruhy v okolí Kašperských Hor

1. Kolem pranýře za výhledy délka 5,5 km/cca 2 hod/převýšení 130m , povrch asfalt,lesní cesty a pastviny

2. Šumavskými vesnicemi délka 9,5 km/cca3,5 hod/převýšení 260m , povrch asfalt,lesní cesty a pastviny

3. Vlastivědný okruh délka 8 km/3 hod/převýšení 230m,povrch asfalt,lesní cesty

4. Na Kašperk jinak  délka 8 km /cca 3hod/ převýšení 260m,povrch asfalt,lesní cesty,pastviny

5. Přes Nebe a Peklo na Žďánov délka 8,5 km/cca3 hod/převýšení 210m,povrch asfalt,lesní cesty,horské louky

6. Cestou zlatokopů délka 7,5 km/cca 2,5 hod/ převýšení 200m,povrch asfalt,lesní cesty a pěšiny

7. Stezkou strážců hranic délka 19,5 km/cca6,5 hod/ převýšení 600m, povrch asfalt,lesní cesty a pěšiny

8. Kašperskohorská větev Zlaté stezky délka 24 km /cca8-9 hod/převýšení 650m,povrch asfalt,lesní cesty a pěšiny