Něco málo z historie Kašperských Hor

Město Kašperské Hory bylo založeno v roce 1330 (jak vyplývá z nadační listiny ze dne 24.7.1345).Jako horní město s bohatým nalezištěm zlata bylo společně s Jílovým hlavním dodavatelem tahoto vzácného kovu do pokladnice krále Jana Lucemburského.Ten udělil městu 24.9.1345 četná privilegia,která např.dovolovala zřízení funkce rychtáře,jenž měl k dispozici ozbrojenou skupinu jako ochranu proti vpádu loupeživých Bavorů.I králův syn Karel IV. si byl vědom důležitosti města a proto pověřil roku 1356 Víta Hedvábného vybudováním pevného hradu Kašperk - nejvýše položeného (886m) hradu v Čechách.

Rostoucí význam města vedl k vybudování odbočky ze Zlaté stezky přes Kvildu a Kašperské Hory do Sušice.Udělení skladního práva (5.1.1366)umožňovalo velký rozmach obchodů a živností. Dobývání zlaté rudy přilákalo řadu horníků z Rakouska,Bavorska i Pasovského biskupství,takže původně české město se poněmčovalo a na městské pečeti se objevil nápis : CIVIUM DE REICHENSTEIN.Vybudování renesanční radnice z roku 1597 svědčí o rozmachu města nejlépe.Na barokním průčelí je umístěn udělený městský znak s hornickými atributy.

V druhé polovině 17.století nastává úpadek města a zánik hornictví.I když jsou v roce 1701 zaznamenány ojedinělé nálezy zlata, zájem o hornictví definitivně uhasl po vyhoření staré cechovny v roce 1889.V letech 1919 - 1922 se Živnobanka snažila hornictví obnovit , ale bez úspěchu.Jedna opuštěná šachta je dnes využívána Českou akademií věd jako stanice měření otřesů půdy.